Prosta zmiana sprzedawcy prądu. Sprawdź

Podsumowanie drugiego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Działania wielkiego biznesu, rola gazu ziemnego w transformacji energetycznej oraz aktywność zagraniczna polskich przedsiębiorstw to główne tematy paneli dyskusyjnych z udziałem przedstawicieli Respect Energy w drugim dniu Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Działania wielkiego biznesu, rola gazu ziemnego w transformacji energetycznej oraz aktywność zagraniczna polskich przedsiębiorstw to główne tematy paneli dyskusyjnych z udziałem przedstawicieli Respect Energy w drugim dniu Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Uczestnicy panelu „Wielki biznes – następne 20 lat w Unii” zastanawiali się nad wyzwaniami oraz szansami stojącymi przed polskim biznesem w obliczu dokonującej się transformacji, m.in. energetycznej. Prezes Grupy Kapitałowej Respect Energy – Sebastian Jabłoński – podkreślał, że mimo znaczących problemów jakie napotkaliśmy w ostatnich latach, sektor energetyczny posiada ogromne możliwości rozwoju.

Polska transformacja energetyczna – mimo wyzwań oraz wieloletnich opóźnień skutkujących powolniejszym wzrostem dekarbonizacji – ma szansę oprzeć swój sukces na technologiach przyszłości: odnawialnych źródłach oraz magazynach energii. Coraz szersza dostępność tych rozwiązań powoduje, że ich implementacja w warunkach polskich jest dziś bezpieczniejsza i tańsza niż jeszcze dekadę temu.

Działania polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych były tematem debaty „Polski biznes w świecie” z udziałem Tomasza Zadrogi, wiceprezesa Grupy Kapitałowej Respect Energy.

„Jako grupa funkcjonujemy w 24 krajach europejskich w zakresie hurtowych dostaw energii elektrycznej. Od początku 2024 roku wchodzimy także z pełnoskalową działalnością – podobną do tej prowadzonej w Polsce – m.in. do Niemiec, Włoch i Francji. W krajach zachodnich Bałkanów wchodzimy z modelem rozwoju zielonych źródeł wytwórczych. Dodatkowo działamy także m.in. na rynku australijskim. W kolejnych latach planujemy realizację inwestycji na wszystkich kontynentach budując globalną firmę energetyczną z siedzibą w Polsce”.

O roli gazu ziemnego debatowali uczestnicy sesji „Gaz ziemny – przejściowy, ale potrzebny”. Prezes Zarządu Respect Energy Fuels, Dariusz Bliźniak wskazywał obszary o największym potencjale rozwojowym w kontekście zastosowania gazu.

Obszarem o dużym potencjalne zastosowania gazu jest ciepłownictwo. Przejście z elektrociepłowni węglowych na kogeneracyjne zasilanych gazem jest elementem mogącym przynieść korzyści temu sektorowi

Dodatkowo w ramach drugiego dnia EKG w rozmowie EEC Talks nt. bioróżnorodności udział wzięła Katarzyna Teter, ESG Manager.

Respect Energy jest Sponsorem Głównym XVI. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.