kariera

Tak pracujemy - Poznaj naszą kulturę pracy i wartości

Jesteśmy zespołem rozmaitych osobowości i talentów, które świetnie się uzupełniają. To właśnie sprawia, że wspólnie osiągamy ambitne cele biznesowe. Jesteśmy zawsze otwarci na nowe pomysły, nową energię i nowe osoby.

Nasze biura

Grudziądz

Mieszka I 7A, 86-300 Grudziądz

Łódź

Roosevelta 10B, 90-056 Łódź

Poznań

Naramowicka 76, 61-622 Poznań

Warszawa

Ludwika Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa

Wrocław

Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław

Respect Energy od środka

Poznaj kluczowe obszary naszej działalności

Trading

Jest to jeden z kluczowych obszarów działalności naszej firmy. Jako wiodący na polskim rynku trader zajmuje się obrotem energią dzięki której łączymy producentów i odbiorców poprzez zawierane operacje handlowe. Biuro Tradingu działa obecnie na 23 rynkach na całym świecie, co oznacza, że codziennie przetwarza i analizuje ogromne ilości danych, aby przenieść energię tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Dodatkowo wspieramy naszych klientów w obrocie świadectwami i certyfikatami pochodzenia energii. Ponieważ rynek energetyczny staje się coraz bardziej złożony, nasz dział korzysta z zaawansowanych technologii oraz wsparcia działu analiz, które łączy ze sprawdzonymi strategiami handlowymi i doświadczeniem rynkowym.

Sprzedaż Detaliczna

Biuro Sprzedaży Detalicznej zajmuje się sprzedażą energii elektrycznej, pochodzącej w 100% z odnawialnych źródeł do klientów końcowych B2B. W ramach niego funkcjonują różne kanały sprzedaży, dzięki którym docieramy m.in. do klientów kluczowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, korzystamy także z telesprzedaży oraz współpracy z partnerami zewnętrznymi. Do zadań handlowców należy między innymi: odpowiedzialność za pozyskiwanie nowych klientów i ich bieżąca obsługa, przygotowywanie ofert, negocjacje handlowe oraz ich finalizacja w postaci zawartych umów na sprzedaż energii elektrycznej.

Rozwój Inwestycji OZE

Innym ciekawym obszarem naszej działalności jest rozwój własnych inwestycji odnawialnych źródeł energii, które pozwalają budować niezależność energetyczną oraz konkurencyjność naszej firmy jak i polskiej gospodarki. W swoim portfolio mamy Farmę Wiatrową Wicko oraz jesteśmy współwłaścicielem największej w tej części Europy Farmy fotowoltaicznej w Zwartowie.

Realizacja i obsługa techniczna inwestycji OZE

Obszarem tym zajmuje się spółka Respect Energy SolarWind wchodząca w skład grupy Respect Energy. W ramach swojej działalności oferuje ona usługi obejmujące każdy etap inwestycji: rozwój wielkoskalowych projektów fotowoltaicznych od etapu pozyskania prawa do gruntu lub nieruchomości aż do uzyskania pozwolenia na budowę, generalne wykonawstwo elektrowni fotowoltaicznych oraz zarządzanie i serwisowanie farm fotowoltaicznych. W swojej pracy korzystają z nowoczesnych technologii i najlepszych komponentów współpracując ze światowymi producentami.

Analizy i Strategie

To obszar, który intensywnie wspiera nasze działania zarówno na rynkach hurtowych jak i w sprzedaży bezpośredniej. Biuro dzieli się na dwa podzespoły – Dział Analiz Meteorologicznych oraz Dział Analiz Sprzedaży. Dział Analiz Meteorologicznych skupia się na przetwarzaniu dużych zbiorów danych i zajmuje się przygotowaniem narzędzi, których zadaniem jest jak najdokładniejsze prognozowanie wpływu warunków meteorologicznych na produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Praca Działu Analiz Sprzedaży skoncentrowana jest wokół detalicznego handlu energią elektryczną. Na codzienną pracę członków zespołu składa się tworzenie prognoz i analiz związanych z portfelem firmy.

Kontrolling

Biuro Kontrollingu przygotowuje analizy i raporty wspierające nasz Zarząd oraz działy biznesowe w podejmowaniu kluczowych decyzji. Zadaniem Biura jest również zapewnienie płynności finansowej, czyli zdolności firmy do wypełniania zobowiązań płatniczych w odpowiednim czasie. Kontrolling jest odpowiedzialny za kontrolę kosztów w Respect Energy, raportowanie wyników poszczególnych działów operacyjnych oraz odpowiada za sprawozdawczość finansową dla odbiorców zewnętrznych.

Księgowość

Biuro Księgowości zapewnia kompleksową obsługę finansowo-księgową wszystkich naszych spółek. Praca realizowana jest przez wewnętrzny dział Centrum Usług Wspólnych, w którym pracują doświadczeni specjaliści, eksperci w dziedzinie księgowości i finansów z kwalifikacjami do prowadzenia ksiąg rachunkowych i bogatą praktyką w obszarze podatków. W zakresie obowiązków pracowników jest m.in. prowadzenie ksiąg rachunkowych, kompleksowa obsługa podatkowa, realizacja płatności z wykorzystaniem bankowości elektronicznej, rozliczenia z pracownikami, obsługa księgowa magazynów, sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdawczość zewnętrzna (m.in. do GUS, NBP, URE).

IT

Biuro IT odpowiada za wsparcie i obsługę procesów IT wszystkich spółek wchodzących w skład naszej grupy. W ramach biura zostały wyodrębnione trzy działy – jeden z nich odpowiada za utrzymanie bieżącej infrastruktury, dostarcza nam także wszelkie niezbędne sprzęty. Drugi dział jest odpowiedzialny za obszar cyberbezpieczeństwa. Trzeci zespół zajmuje się rozwojem i utrzymaniem systemów i narzędzi technologicznych. Korzystamy z najnowocześniejszych technologii, które budują naszą przewagę konkurencyjną.

Komunikacja i Marketing

Biuro Komunikacji i Marketingu planuje, wdraża i koordynuje wszystkie działania wizerunkowe, promocyjne i marketingowe Respect Energy. W odniesieniu do strategii biznesowej i we współpracy z Zarządem ustalamy strategiczne założenia działań komunikacyjnych firmy. Kreujemy wizualną stronę RE i oferujemy wszystkim Biurom wsparcie w tym zakresie. Przygotowujemy materiały promocyjne, prowadzimy działania w Internecie oraz wspieramy proces przygotowania wszystkich przekazów komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej. Współtworzymy i dbamy o relacje z klientami i kontrahentami. Współpracujemy z mediami, rynkiem i istotnymi dla firmy grupami interesariuszy. Planujemy i realizujemy kampanie reklamowe, marketingowe i PR. Planujemy udział przedstawicieli firmy w kongresach, konferencjach, targach i sympozjach branżowych. Dbamy o brand Respect Energy, spójność wizerunkową i czytelność przekazów komunikacyjnych.

HR

Biuro HR jest odpowiedzialne za wszystkie procesy związane z ludźmi w organizacji i dzieli się na dwa zespoły. Zespół Kadr i Płac zajmuje się administracją kadrową, naliczaniem płac, urlopami, rozliczaniem czasu pracy, podpisywaniem umów o pracę oraz ich rozwiązywaniem. Zespół Pozyskiwania i Rozwoju Talentów wspiera intensywny rozwój firmy poprzez rekrutacje oraz budowanie marki pracodawcy Respect Energy. Zespół ten zajmuje się również rozwojem i motywacją pracowników, procesem oceny pracowniczej a także dba o przyjazną atmosferę w firmie.

Poznaj naszych pracowników