Prosta zmiana sprzedawcy prądu. Sprawdź

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy Respect Energy

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy Respect Energy  oparta jest o trzy podstawowe filary (w skrócie: „3R”): Respect Nature (Szanujemy Naturę), Respect People (Szanujemy Ludzi) i Respect Rules (Szanujemy Zasady). Rozumiemy przez to, że w każdym obszarze naszej działalności szacunek jest podstawową wartością, którą się kierujemy

Czy wiesz, że?
Morskie fale również mogą być wykorzystywane do wytwarzania energii, przy wykorzystaniu technologii zwaną energetyką morską.

Respect Environment
Dotyczy naszych działań w obszarze biznesowym związanych z dostarczaniem produktów i usług służących walce ze zmianami klimatycznymi i ochronie środowiska. To także zobowiązania związane z naszą działalnością i ograniczaniem naszego negatywnego wpływu na klimat i środowisko. 
Respect People

Dotyczy celów z obszaru HR, relacji z klientem oraz działań społecznych i relacji ze społecznościami lokalnymi.

Respect Rules
Wyznacza cele w obszarze zarządzania zrównoważonym rozwojem i ESG oraz zapewnia należytą staranność w obszarze relacji z partnerami biznesowymi.

Poszczególne kierunki odpowiadają poszczególnym elementom akronimu  ESG, czyli Environmental, Social i Governance.

Nasza strategia jest dokumentem, który został wypracowany przez grupę pracowników, przy wsparciu ekspertów zewnętrznych, pod kierownictwem menadżera ESG.

Do zarządzania i monitoringu realizacji tej strategii został powołany Komitet ESG, któremu przewodniczy Prezes – Sebastian Jabłoński. 

„Energy created with Respect for nature” – to nasze hasło przewodnie. Naszym celem jest dostarczanie czystej i odnawialnej energii, ale również budowanie przyszłości opartej na odpowiedzialności ekologicznej i społecznej.

Polityka ESG (Environmental, Social, Governance) Grupy Kapitałowej Respect Energy stanowi zbiór zasad, wytycznych i standardów, które określają ramy działania naszej organizacji i wspierają realizację Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy Respect Energy.

W ramach realizacji przez Grupę Respect Energy Strategii Zrównoważonego Rozwoju oraz dążenia do wdrażania najlepszych praktyk w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej oraz ładu korporacyjnego (ESG) został przyjęty przez Zarząd pakiet procedur, których celem jest w szczególności ocena dostawców pod kątem ESG.

Raport ESG
2013

Raporty ESG z poprzednich lat

Przeczytaj nasz Raport ESG za rok 2022. Materiał został przygotowany zgodnie z międzynarodowym standardem raportowania niefinansowego GRI Standards 2021 (Global Reporting Initiative) i obejmuje najważniejsze kwestie z obszaru środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego.