Prosta zmiana sprzedawcy prądu. Sprawdź

Co robimy?

Nasza działalność opiera się na obrocie energią elektryczną, wytwarzaniu, odkupie i sprzedaży prądu tylko z odnawialnych źródeł. Nabywamy energię na rynku hurtowym, produkujemy energię elektryczną we własnych źródłach oraz współpracujemy z Wytwórcami OZE, odkupując od nich zieloną energię. W ten sposób pozyskujemy ją dla naszych odbiorców końcowych, którym oferujemy sprzedaż energii odnawialnej, opartej w 100% na produkcji z OZE.

Przejdź do sekcji:
ze źródeł odnawialnych
0 %

Specjalizujemy się w energii z OZE

Nasza działalność opiera się zarówno na rynku hurtowym, jak i detalicznym, obejmując ważne obszary związane z handlem zieloną energią elektryczną:

Jako spółka energetyczna jesteśmy skupieni na działalności związanej z handlem energią, jednak naszym celem jest zakup i sprzedaż wyłącznie energii pochodzącej w 100% ze źródeł odnawialnych. Ten rynek stawia przed nami wiele wyzwań, z których najważniejszym jest stabilność dostaw.

Wytwarzanie energii z farm fotowoltaicznych czy wiatraków zależy od zmiennych z natury warunków pogodowych, dlatego stale poszukujemy innowacyjnych rozwiązań pozwalających zniwelować ich wpływ na wahania produkcji. Stawiamy na nowoczesne technologie, które służą zarządzaniu wytwarzaną energią oraz jej magazynowaniem.

Zrównoważony rozwój – technologia i ekologia​

Scentralizowana produkcja energii elektrycznej, bazująca na źródłach konwencjonalnych wykorzystujących surowce takie jak węgiel kamienny czy brunatny, jest nie tylko nieekologiczna, ale także droga. Tymczasem opierając wytwarzanie na energetyce rozproszonej pochodzącej z OZE, można uzyskać czystą i tanią energię elektryczną.

Podążając za tym trendem, wykorzystując naukę i nowoczesną technologię, tworzymy czystą i bezpieczną energię z natury. Inwestujemy we własne źródła wodne, wiatrowe i fotowoltaiczne, dbając, by nasze inwestycje stanowiły nie tylko krok w stronę neutralności emisyjnej Polski, ale także odpowiedzialności środowiskowej. Staramy się utrzymać symbiozę z naturą i wytwarzać energię, jednocześnie utrzymując produkcję rolną na danym terenie.

Wykres kołowy obrazujący graficznie strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2023r. przez Respect Energy S.A

Miks energetyczny

Miks energetyczny, czyli udział poszczególnych źródeł energii w całkowitej produkcji większości polskich przedsiębiorstw energetycznych, opiera się głównie na węglu kamiennym i brunatnym. Oznacza to, że energia elektryczna oferowana do sprzedaży na polskim rynku w większości pochodzi ze źródeł nieodnawialnych, a tym samym przyczynia się do zwiększenia emisyjności oraz zwiększa negatywny wpływ wytwarzania na środowisko naturalne.

Nasza energia elektryczna jest całkowicie zielona i pochodzi w 100% z OZE. Jako pierwsza firma w Polsce zaoferowaliśmy swoim Klientom wyłącznie prąd ze źródeł odnawialnych. Część oferowanej przez nas energii pochodzi z naszych farm (fotowoltaika, wiatraki), a część z odkupu od dużych, średnich i małych Wytwórców OZE oraz prosumentów. Jesteśmy producentem, nabywcą i sprzedawcą energii wyłącznie w 100% zielonej.

Nasi Wytwórcy OZE

Opierając swoją działalność wyłącznie na zielonej energii, od początku swojej działalności współpracujemy z wytwórcami OZE. Kupujemy zieloną energię od dużych przedsiębiorców, mniejszych Wytwórców produkujących prąd z fotowoltaiki, wiatraków i małych elektrowni wodnych (MEW), jak również od prosumentów.

Jesteś Wytwórcą OZE? 
Zapoznaj się z naszą ofertą lub zadzwoń by porozmawiać o warunkach współpracy.

Klienci odpowiedzialni społecznie

W obszarze sprzedaży energii elektrycznej z naszych usług korzystają przede wszystkim Klienci biznesowi, ale także instytucje. Naszą ofertę kierujemy do dużych, średnich i małych firm, sieci handlowych, instytucji finansowych i gmin. Wszystkich przedsiębiorców, którym zależy na obniżeniu stałych kosztów oraz emisyjności prowadzenia działalności.

Do współpracy zapraszamy Klientów, dla których podobnie jak dla nas, ważny jest zrównoważony rozwój i dbałość o środowisko naturalne.

ZAUFALI NAM JUŻ: