Prosta zmiana sprzedawcy prądu. Sprawdź

Polityka ESG

Polityka ESG (Environmental, Social, Governance) Grupy Kapitałowej Respect Energy stanowi zbiór zasad, wytycznych i standardów, które określają ramy działania naszej organizacji i wspierają realizację Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy Respect Energy.

Czy wiesz, że?
Morskie fale również mogą być wykorzystywane do wytwarzania energii, przy wykorzystaniu technologii zwaną energetyką morską.

Polityka ESG Grupy Respect Energy

01
Potwierdza wagę zagadnień zrównoważonego rozwoju i dobrych praktyk ESG w działalności Grupy RE
02

Określa system zarządzania zagadnieniami ESG i zrównoważonego rozwoju w Grupie RE

03
Ma na celu wsparcie operacjonalizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy RE
04

Dąży do ograniczania potencjalnych, negatywnych oddziaływań społecznych i/lub środowiskowych oraz do minimalizowania ryzyk związanych z aspektami środowiskowymi, społecznymi i zarządczymi

05

Stanowi drogowskaz dla kadry menedżerskiej i wszystkich pracowników Grupy RE w codziennych decyzjach i zasadach działania, tak aby były one spójne z wartościami wyznawanymi przez Grupę

06

Wpływa na relacje z naszymi dostawcami i partnerami biznesowymi, od których oczekujemy dobrych praktyk ESG zgodnych z niniejszą Polityką a uszczegółowionych w oddzielnych regulacjach dla wykonawców

07
Ustanawia wartości Grupy RE i jej podejście do zagadnień zrównoważonego rozwoju filarem budowania zaufania do Grupy wśród interesariuszy.