Prosta zmiana sprzedawcy prądu. Sprawdź

Podjęliśmy współpracę z BOŚ Bankiem w dziedzinie rozwoju zielonej energii

W dniu 29 czerwca 2021 podpisaliśmy umowę kredytową z BOŚ Bank na wielomilionową kwotę. Środki w całości zostaną przeznaczone na rozwój i wzmocnienie współpracy z wytwórcami OZE (wiatr, fotowoltaika, woda, biogaz) oraz dużymi odbiorcami zielonej energii. Oznacza to kolejny etap intensywnego rozwoju i potwierdza naszą mocną pozycję w rozwijaniu i finansowaniu energetyki odnawialnej.

W dniu 29 czerwca 2021 podpisaliśmy umowę kredytową z BOŚ Bank na wielomilionową kwotę. Środki w całości zostaną przeznaczone na rozwój i wzmocnienie współpracy z wytwórcami OZE (wiatr, fotowoltaika, woda, biogaz) oraz dużymi odbiorcami zielonej energii. Oznacza to kolejny etap intensywnego rozwoju i potwierdza naszą mocną pozycję w rozwijaniu i finansowaniu energetyki odnawialnej.

Zgodnie z profilem działalności Banku Ochrony Środowiska, finansowanie obejmie projekty w sposób szczególny odpowiadające na wyzwania klimatyczne. Jako Respect Energy S.A. deklarujemy, iż wsparcie BOŚ Banku posłuży do zwiększenia naszego udziału w rozwoju energii odnawialnej w Polsce.

Według postanowień statutowych BOŚ Bank oferuje m.in. kredyty na przedsięwzięcia proekologiczne, termomodernizację, instalacje gazowe w obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenach wiejskich, zakup sadzonek roślin na biomasę oraz zakup i montaż urządzeń służących ochronie środowiska (np. oszczędności wody, energii, zagospodarowaniu odpadów czy uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków).