19/01/2024

Wpływ biznesu na bioróżnorodność – raport Respect Energy i Deloitte

Za nami premiera pionierskiej publikacji “Nature and Business: Navigating Risks and Opportunities in a Changing Landscape”, przedstawiającej analizę wpływu biznesu na bioróżnorodność, przygotowanej przez firmę doradczą @deloitte z inicjatywy @respect energy.

Na podstawie ankiet i wywiadów, z przedstawicielami ponad 90 spółek reprezentujących niemal 11 różnych sektorów, eksperci Deloitte oraz firmy Respect Energy opracowali raport analizujący wpływ przedsiębiorstw na środowisko naturalne, ze szczególnym uwzględnieniem bioróżnorodności.

Wyniki badania pokazują zróżnicowany wachlarz inicjatyw dotyczących bioróżnorodności, wprowadzanych przez przedsiębiorstwa. 63 proc. firm wyraża otwartość na współpracę z innymi podmiotami w celu wymiany wiedzy i dobrych praktyk związanych z bioróżnorodnością. 48 proc. jest z kolei gotowych działać w ramach swojego łańcucha wartości, np. poprzez angażowanie swoich dostawców w poszczególne inicjatywy. Cztery na dziesięć przedsiębiorstw rozważa publiczne raportowanie o działaniach na rzecz bioróżnorodności. Jednocześnie, chociaż dwie trzecie ankietowanych deklaruje umiarkowaną lub wysoką świadomość zagrożeń klimatycznych i biologicznych, jedynie jedna trzecia uwzględnia różnorodność biologiczną w ocenach ryzyka. Ponadto, aż 60 proc. firm nie gromadzi danych związanych z bioróżnorodnością, co uniemożliwia opracowanie odpowiedniej strategii środowiskowej. Wyniki te sugerują potrzebę podjęcia zwiększonych wysiłków na rzecz włączenia różnorodności biologicznej do strategii korporacyjnych. Nie bez znaczenia są także kwestie rozwoju sprawozdawczości niefinansowej oraz ustanowienia kompleksowych struktur zarządzania zrównoważonym rozwojem, zapewniających bardziej zdecydowaną reakcję na pojawiające się wyzwania.

Podczas premiery, która odbyła się w warszawskim Gardens By Fort nie zabrakło merytorycznych dyskusji w gronie ekspertów. W panelu dyskusyjnym na temat bioróżnorodności, zmian klimatycznych, praktyk i doświadczeń sektora biznesu i finansów udział wzięli Sebastian Jabłoński – Prezes Grupy Kapitałowej Respect Energy Holding, Aleksandra Noworyta – Dyrektorka ds. ESG EPP, Robert Adamczyk – Senior Environmental Advisor EBRD i Mirosław Proppé – Prezes Zarządu WWF Polska. Ważnym punkt programu stanowiła prezentacja i podsumowanie wniosków płynących z raportu, które przedstawiła Katarzyna Średzińska – Senior Manager Deloitte.

Publikacja jest unikalnym narzędziem, umożliwiającym podjęcie merytorycznej dyskusji na temat znaczenia kwestii różnorodności biologicznej dla światowej gospodarki oraz tego, jakie kroki należy podjąć w celu skutecznej i efektywnej ochrony środowiska naturalnego.

Partnerzy merytoryczni publikacji to: WWF Poland, UNEP/GRID-Warszawa, Global Nature Fund.

Szczegóły raportu dostępne tutaj 

 

Premiera raportu Respect Energy i Deloitte

Zdjęcie 1 z 29

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą