07/02/2023

Udział Respect Energy w EEC Trends 2023

Dyskusje dot. najważniejszych zjawisk i trendów w gospodarce, w tym na rynku energii, zdominowały tegoroczną edycję EEC Trends.

Przedstawiciele Respect Energy wzięli aktywny udział w dwóch panelach dyskusyjnych zorganizowanych w ramach EEC Trends. O zmianach i nasilających się trendach w polskim i europejskim sektorze energetycznym dyskutowali uczestnicy sesji „Nowa energia, nowa energetyka”. Według zgodnej opinii, ostatnie wydarzenia geopolityczne wzmocnią jeszcze bardziej trendy dot. poszukiwania rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo energetyczne oraz dywersyfikację źródeł energii.

Od wielu lat rynek energii – zarówno w skali globalnej jak i lokalnej – opiera się na dwóch kluczowych paradygmatach: zmienności oraz bezpieczeństwie. Ich szczególnym katalizatorem w ostatnim czasie stały się bieżące wydarzenia geopolityczne, m.in. pandemia COVID oraz wojna na Ukrainie. Odpowiedzią na wyzwania postępującej zmienności klimatycznej, regulacyjnej i związanej z oczekiwaniami konsumentów powinna być energetyka 3E:  elastyczność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej oparta na odnawialnych źródłach, elastyczność jej przesyłu oraz elastyczne zarządzanie konsumpcją, szczególnie przez odbiorców przemysłowych. Respect Energy od początku swej działalności działa w kierunku zwiększenia udziału energii odnawialnej w procesie transformacji energetycznej – wskazywał Dariusz Bliźniak, wiceprezes Respect Energy.

Zagadnienia transformacji sektora energetycznego zdominowały także dyskusję w ramach sesji „Zielone Inwestycje”.  Inwestycje w sieci przesyłowe, wielobranżowe podejście do zagadnienia transformacji, zmiana świadomości społecznej oraz zmiana regulacji formalnych – to wg panelistów najważniejsze elementy, które muszą wyznaczyć trend zielonej zmiany w kolejnych latach.
O znaczeniu tych elementów mówił także Sebastian Jabłoński, prezes Respect Energy:

Skuteczna zielona transformacja musi być przeprowadzona szybko i obejmować możliwie jak najszerszy obszar gospodarki. Wysokie wymagania stawiane dziś przed branżą elektroenergetyczną w zakresie niskoemisyjności i dekarbonizacji muszą dotyczyć także pozostałych sektorów. Stale poszerzająca się grupa klientów biznesowych Respect Energy pokazuje, że świadomość tego procesu spotyka się ze społecznym zrozumieniem i akceptacją. Pozytywny trend musi być jednak wzmocniony poprzez mądre zmiany legislacyjne, umożliwiające dalsze inwestycje w obszarze zielonej energetyki.

Tegoroczne EEC Trends zwieńczone zostały uroczystą galą, w trakcie której przyznane zostały nagrody WNP Awards 2023. Laureatem nagrody została także Respect Energy.

EEC Trends odbyło się w dniu 6 lutego w warszawskim hotelu Sheraton. Organizatorem wydarzenia było Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości (PTWP).

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą