Prosta zmiana sprzedawcy prądu. Sprawdź

„Transform today, change tomorrow”

Podczas XVI. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach jednym z głównych elementów dyskusji z udziałem przedstawicieli Respect Energy były perspektywy stojące przed polską oraz unijną transformacją energetyczną.
„Transform today, change tomorrow” to główne hasło XVI. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. W najważniejszym wydarzeniu biznesowym Europy Środkowo-Wschodniej udział wzięło blisko 17 tys. uczestników. Po raz drugi firma Respect Energy uczestniczyła w wydarzeniu jako Sponsor Główny.

Sektor energetyczny w dobie wielkich przemian

Jednym z głównych elementów dyskusji z udziałem przedstawicieli Respect Energy były perspektywy stojące przed polską oraz unijną transformacją energetyczną. Jak podkreślali uczestnicy rozmów, piętrzące się wyzwania muszą być zaadresowane w możliwie najszybszym terminie, a od skali i tempa implementacji zmian na rynku energii zależeć będzie powodzenie polskiej transformacji gospodarczej najbliższej dekady.

"Polska transformacja energetyczna – mimo wyzwań oraz wieloletnich opóźnień skutkujących powolniejszym wzrostem dekarbonizacji – ma szansę oprzeć swój sukces na technologiach przyszłości: odnawialnych źródłach oraz magazynach energii. Coraz szersza dostępność tych rozwiązań powoduje, że ich implementacja w warunkach polskich jest dziś bezpieczniejsza i tańsza niż jeszcze dekadę temu"

Zobacz retransmisje panelu „Wielki Biznes – następne 20 lat w Uni
źródło: PTWP
Zdaniem Sebastiana Jabłońskiego wzmacnianie roli niskoemisyjnych źródeł wytwórczych (takich jak OZE) stanowi jedyną drogę do zapewnienia dalszego rozwoju gospodarczego Europy w obliczu zapowiadanego wzrostu popytu na energię elektryczną.

Prognozowana zmiana i wzrost popytu na energię powodują, że stoimy dziś przed wyborem: czy mają go zaspokoić importowane surowce, czy sektor odnawialnych źródeł? Odpowiedź w tym zakresie jest i powinna być oczywista. Zielona transformacja pozostaje jedyną drogą do zapewnienia stabilnego rozwoju gospodarczego Polski i Europy

Tematem rozmów dot. sytuacji w sektorze energetycznym była także rola gazu ziemnego jako paliwa przejściowego w transformacji energetycznej oraz jego potencjalne zastosowanie w innych obszarach gospodarki.

Obszarem o dużym potencjalne zastosowania gazu jest ciepłownictwo. Przejście z elektrociepłowni węglowych na kogeneracyjne zasilanych gazem jest elementem mogącym przynieść korzyści temu sektorowi

Zobacz retransmisje panelu „Gaz ziemny – przejściowy, ale potrzebny”

źródło: PTWP

Ekspansja polskich przedsiębiorstw czyli czego potrzebuje biznes

O sposobach wzmocnienia potencjału eksportowego polskich firm dyskutowali także uczestnicy panelu „Polski biznes w świecie – doświadczenie i praktyka”. O roli państwa we wsparciu przedsiębiorców mówił także Tomasz Zadroga, wiceprezes Grupy Kapitałowej Respect Energy.

Każdy polski przedsiębiorca potrzebuje wsparcia strategicznego w budowie wiarygodności firmy na innych rynkach. Z naszą konkurencją przyjeżdżają premierzy, prezydenci, królowie. Ich wsparcie jest ważne, szczególnie przy dużych inwestycjach. I takiego rodzaju pomocy oczekujemy jako polscy przedsiębiorcy, a nie pieniędzy. W ten sposób, czasem w jeden wieczór stajemy się wiarygodnym partnerem dla lokalnych kontrahentów. A warto podkreślić, że każda inwestycja zagraniczna trafia de facto z powrotem do Polski

Podczas dyskusji panelowej wskazywał także na plany ekspansji Respect Energy w obszarze m.in. sprzedaży detalicznej oraz inwestycji w źródła wytwórcze.

Jako grupa funkcjonujemy w 24 krajach europejskich w zakresie hurtowych dostaw energii elektrycznej. Od początku 2024 roku wchodzimy także z pełnoskalową działalnością – podobną do tej prowadzonej w Polsce – m.in. do Niemiec, Włoch i Francji. W krajach zachodnich Bałkanów wchodzimy z modelem rozwoju zielonych źródeł wytwórczych. Dodatkowo działamy także m.in. na rynku australijskim. W kolejnych latach planujemy realizację inwestycji na wszystkich kontynentach budując globalną firmę energetyczną z siedzibą w Polsce.

Zobacz retransmisje panelu „Polski biznes w świecie – doświadczenie i praktyka”
źródło: PTWP

Regulacje prawne kluczem do sukcesu transformacji energetycznej obszarów wiejskich

Wyzwania oraz problemy energetyki odnawialnej na obszarach wiejskich oraz możliwe sposoby ich rozwiązania stanowiły element dyskusji z udziałem przedstawicieli Respect Energy podczas ostatniego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Jak wskazywał podczas panelu „Energetyka odnawialna a sektor rolny” prezes zarządu Respect Energy Fuels, Dariusz Bliźniak, kluczowym elementem dla zaadresowania problemów energetyki odnawialnej – także na obszarach wiejskich – są odpowiednie regulacje.

Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci to ewidentnie problem wszystkich nowych inwestorów. Należy jednak zadać pytanie, czy wszystkie instalacje faktycznie do sieci krajowej muszą być przyłączane? Czy to jest dobre rozwiązanie dla obszarów wiejskich? Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem dla energetyki odnawialnej byłoby stworzenie ram prawnych dla organizowania się obszarów wiejskich w obszary samobilansujące się energetycznie

Prezes Respect Energy Fuels podkreślał także potencjalne możliwości związane z zastosowaniem magazynów energii.

Już dzisiaj widzimy wsie, które niemal w całości są sfotowoltaizowane. Panele na każdym dachu w ciągu dnia produkują ogromne ilości energii, z której korzystają bardzo często tylko nieliczni. W efekcie, cała nadwyżka energii idzie do sieci niskich napięć i rozsadza system. W takiej sytuacji zastosowanie magazynów energii pozwoli zagospodarować niespożytkowanę energię w pierwszej kolejności przez autoproducentów do ich późniejszej konsumpcji.

Zobacz retransmisje panelu „Energetyka odnawialna a sektor rolny”
źródło: PTWP

Enlightenment 4.0 czyli pawilon w duchu Oświecenia

#Oświecenie 4.0, to idea, która była tematem tegorocznego pawilonu Respect Energy podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Przestrzeń nawiązywała zarówno do epoki Oświecenia, jak i do czwartej rewolucji przemysłowej.

Autorska instalacja lamp polskiej marki Gie El tworzyła koncept świetlnego uniwersum, inspirując gości  do dyskusji o przyszłości napędzanej w 100% zieloną energią. Pawilon odzwierciedlał pasję do innowacji, zrównoważonego rozwoju i budowania trwałych relacji z klientami i partnerami biznesowymi.

W niezwykły sposób połączyły się nasze drogi i wspólnie z Respect Energy stworzyliśmy przestrzeń pozytywnej, świetlistej energii. Europejski Kongres Gospodarczy otuliliśmy organicznym światłem kosmicznej aranżacji oświetleniowej. Stworzony przez nas koncept to mariaż czystej, zielonej energii i twórczej kompozycji szklanych lamp, tworzonych w Polsce

Miejsce przyciągające uczestników kongresu i zachęcające do debat oraz rozmów stanowiło doskonały przykład wykorzystania sztuki użytkowej w przestrzeni biznesowej.

Gie El to polski producent oświetlenia z siedzibą w województwie śląskim. Firma tworzy autorskie lampy i żyrandole dostępne w sklepie online oraz instalacje świetlne szyte na miarę.

Zapraszamy na stronę Gie El