22/11/2022

Respect Energy partnerem Forum Rynku Spożywczego i Handlu

Około 1800 uczestników wzięło udział w piętnastej edycji FRSiH w Warszawie, którego tematyka skupiała się w tym roku na działaniach branż spożywczej i handlowej w obliczu kryzysu gospodarczego i niepewności wywołanej sytuacją geopolityczną.

Jednym z partnerów tegorocznego wydarzenia było także Respect Energy.

Biorący udział w panelu „ESG w branży spożywczej i handlowej” wiceprezes Dariusz Bliźniak podkreślał, że istotnym elementem działań przemysłu w obliczu postępujących zmian jest zapewnienie stabilności energetycznej.


Dla sprawnego funkcjonowania przemysłu – w tym branży spożywczej – potrzebny jest dostęp do zielonej i niskoemisyjnej energii. Dzisiejsze czasy cechujące się szybko postępującą zmiennością wymuszają na firmach elastyczność, także w zakresie zasilania energią elektryczną. Energetyka odnawialna to trzy elementy, których kluczowe znaczenie widoczne jest w czasach kryzysu: niska emisyjność, bezpieczeństwo energetyczne oraz obniżenie kosztów.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu odbyło się w dniach 7-8 listopada 2022 r. w Warszawie. W trakcie wydarzenia przyznane zostały także nagrody w dwóch konkursach branżowych: Certyfikat Dobry Produkt 2022 oraz Food&Retail Awards. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą