Prosta zmiana sprzedawcy prądu. Sprawdź

Respect Energy członkiem EFET

Firma Respect Energy została przyjęta do struktur Europejskiej Federacji Handlowców Energią (EFET – European Federation of Energy Traders) – organizacji skupiającej wiodące europejskie przedsiębiorstwa handlujące energią.

Firma Respect Energy została przyjęta do struktur Europejskiej Federacji Handlowców Energią (EFET – European Federation of Energy Traders) – organizacji skupiającej wiodące europejskie przedsiębiorstwa handlujące energią.

Respect Energy przystąpiła do EFET w styczniu jako Associate Member. The European Federation of Energy Traders (EFET) została utworzona w 1999 roku w celu poprawy warunków handlu energią w Europie oraz promocji przejrzystości i otwartego dostępu w europejskim sektorze energetycznym. Swoje cele organizacja realizuje poprzez m.in. wprowadzanie regulacji umożliwiających obrót energią elektryczną i gazem.

EFET jest organizacją międzynarodową o niedochodowym charakterze, cechującą się jawnością i bezstronnością w działaniach. Funkcjonujące w ramach jej struktur komitety i grupy robocze pozwalają firmom członkowskim na prowadzenie dialogu celem wypracowania nowych regulacji i wspólnych stanowisk w przypadku coraz częstszych, gwałtownych zmian na rynkach energii elektrycznej.