respect.energy

SOGL

Przygotowujemy najdokładniejszą predykcję produkcji energii elektrycznej w ujęciu dobowo-godzinowym na rynku z wyprzedzeniem 10-dniowym. Nie musisz rezygnować z dotychczasowych umów – w Respect Energy S.A. szanujemy podmiotowość jednostek, które dostarczają już swoje produkty do innych spółek.

Nowe obowiązki bierzemy na siebie!

Od dnia 1 stycznia 2021 r. wytwórców energii odnawialnej z całej Polski obowiązują nowe przepisy dotyczące przysyłania danych o energii elektrycznej wytwarzanej i wprowadzanej do sieci elektroenergetycznej. Przekazywanie do Polskich Sieci Elektroenergetycznych informacji pomiarowych pozyskanych od wytwórców będzie odbywało się za pośrednictwem operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD).

Wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (SOGL), to kodeks operacyjny określający wymagania wobec OSP, OSD oraz tzw. “significant grid users” (SGUs, tj. uczestników rynku obejmujących m. in. wytwórców, odbiorców i inne podmioty, których funkcjonowanie ma wpływ na pracę systemu przesyłowego). Wymagania te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracy, utrzymania poziomów częstotliwości oraz efektywnego wykorzystania połączonego systemu i zasobów. Wytyczne zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 25 sierpnia 2017 r. i obowiązują od dnia 14 września 2017 r.

Ułatwiamy wytwórcom energii wypełnianie obowiązku SOGL

  • Nasz profesjonalny zespół meteorologów zajmie się terminową wysyłką starannie przygotowanych raportów, które spełnią ostatnie wymogi KE.
  • Przejmujemy 100% obowiązków wynikających m.in. z zapisów art. 40 ust. 5 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r.
  • Raportowanie rozpoczniemy od razu po podpisaniu umowy.

Wykonaj pierwszy krok, dołącz teraz i pracuj z zespołem ekspertów.

Możesz nam zaufać! Jako jedyni w Polsce posiadamy profesjonalny zespół meteorologów, którzy przygotują raporty spełniające wymogi każdego z OSD – to także oni stworzyli jedne z najskuteczniejszych narzędzi branżowych w kraju. Posiadamy systemy, które z pomocą zaawansowanych algorytmów uczenia maszynowego wysyłają informacje o prognozowanej produkcji energii elektrycznej w oparciu o dynamiczne modele meteorologiczne na danym obszarze.

Przygotowujemy najdokładniejszą predykcję produkcji energii elektrycznej w ujęciu dobowo-godzinowym na rynku z wyprzedzeniem 10-dniowym. Nie musisz rezygnować z dotychczasowych umów – w Respect Energy S.A. szanujemy podmiotowość jednostek, które dostarczają już swoje produkty do innych spółek. Jeśli zechcielibyście jednak skorzystać nie tylko z usług raportowania, w pełni dołączcie do grona niepowtarzalnej społeczności naszych Wytwórców.