Dla kogo?

Oferta zakupu prądu jest kierowana do właścicieli farm fotowoltaicznych, wiatraków, czy małych elektrowni wodnych. Są to jednostki, które produkują energię elektryczną w sposób przyjazny dla środowiska.

Co obejmuje?

Dla naszych Wytwórców stworzyliśmy elastyczne oferty, dzięki którym już ponad 450 elektrowni OZE zasila tysiące przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Zadzwoń i dołącz do społeczności Respect Energy!

Nasi wytwórcy to, m.in.: Columbus Energy S.A., PGW Wody Polskie, ZEW Niedzica czy Neo Bio Energy Sp. z o.o.

Dołącz do nas, a produkowana przez Ciebie energia, zasili najbardziej odpowiedzialne firmy i instytucje w Polsce, które mówią stanowcze „nie” śladowi węglowemu.

Zasilamy m.in.: BNP Paribas, czy miasto Rzeszów.

My zbudujemy zielone źródło, a Ty odbierzesz z niego energię. Przekonaj się jakie to proste!

Jeśli szukasz alternatywnych możliwości zakupu energii, chcesz przyczynić się do ochrony klimatu oraz budowania pozytywnego wizerunku swojej firmy, skorzystaj ze źródeł odnawialnych. Dzięki zawarciu umowy na sprzedaż energii elektrycznej bezpośrednio od jej wytwórcy, czyli tzw. corporate Power Purchase Agreement (cPPA)  zyskasz gwarancje dostaw energii po stabilnej i przewidywalnej cenie przez długi okres czasu, a jednocześnie uniezależnisz się od cen oferowanych przez sprzedawców energii.

Dzięki cPPA możemy wspólnie zrobić coś więcej dla naszej planety. 15- letnia umowa (cPPA) pozwoli na wybudowanie zielonej elektrowni, która zasili Twój biznes. Co więcej, cPPA to także możliwość sprofilowania zamówienia pod Twoje indywidualne potrzeby.

Możesz potraktować cPPA jako leasing energii – dzięki temu unikniesz wysokich nakładów inwestycyjnych, a sama decyzja wpisze się w ogólnoeuropejski trend przechodzenia na OZE.

Główne zalety umowy cPPA to:

 • Zabezpieczenie finansowe kontraktu, a zatem i łatwiejsze pozyskanie finansowania na budowę źródła.
 • Pewność, że wytworzona energia znajdzie zbyt i projekt będzie w stanie obsłużyć finansowanie zewnętrzne, pozyskane na jego realizację
 • Gwarancja ceny przez okres obowiązywania umowy (indeksowana jedynie inflacją), dzięki czemu łatwiej można prognozować koszty, a tym samym precyzyjne rozplanować budżet.
 • Uniezależnienie się od wahań rynkowych cen energii.
 • Rozwój OZE poprzez zapewnienie tzw. additionality (zasada dodatkowych efektów), dzięki czemu odbiorcy znacząco przyczyniają się do transformacji energetycznej.
 • Zwiększenie świadomości marki oraz do zademonstrowanie zaangażowania firmy w minimalizowanie jej oddziaływania na środowisko.
 • Ograniczenie emisji CO2, a tym samym włączenie się do walki ze zmianami klimatycznymi.

Czy cPPA  jest dla Ciebie?

Odpowiedź brzmi TAK, jeśli:

 • jesteś dużym Odbiorcą o zużyciu energii co najmniej 30 GWh
 • jesteś odpowiedzialny i podejmujesz decyzje z myślą o przyszłości planety
 • oczekujesz od Dostawcy stabilnych warunków cenowych
 • posiadasz wysoki rating finansowy

cPPA jest idealną formą zakupu energii, gwarantem działania zgodnie z potrzebami planety.

Nowe obowiązki bierzemy na siebie!

Od dnia 1 stycznia 2021 r. wytwórców energii odnawialnej z całej Polski obowiązują nowe przepisy dotyczące przysyłania danych o energii elektrycznej wytwarzanej i wprowadzanej do sieci elektroenergetycznej. Przekazywanie do Polskich Sieci Elektroenergetycznych informacji pomiarowych pozyskanych od wytwórców będzie odbywało się za pośrednictwem operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD).

Wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (SOGL), to kodeks operacyjny określający wymagania wobec OSP, OSD oraz tzw. “significant grid users” (SGUs, tj. uczestników rynku obejmujących m. in. wytwórców, odbiorców i inne podmioty, których funkcjonowanie ma wpływ na pracę systemu przesyłowego). Wymagania te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracy, utrzymania poziomów częstotliwości oraz efektywnego wykorzystania połączonego systemu i zasobów. Wytyczne zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 25 sierpnia 2017 r. i obowiązują od dnia 14 września 2017 r.

Ułatwiamy wytwórcom energii wypełnianie obowiązku SOGL

 • Nasz profesjonalny zespół meteorologów zajmie się terminową wysyłką starannie przygotowanych raportów, które spełnią ostatnie wymogi KE.
 • Przejmujemy 100% obowiązków wynikających m.in. z zapisów art. 40 ust. 5 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r.
 • Raportowanie rozpoczniemy od razu po podpisaniu umowy.

Wykonaj pierwszy krok, dołącz teraz i pracuj z zespołem ekspertów.

Możesz nam zaufać! Jako jedyni w Polsce posiadamy profesjonalny zespół meteorologów, którzy przygotują raporty spełniające wymogi każdego z OSD – to także oni stworzyli jedne z najskuteczniejszych narzędzi branżowych w kraju. Posiadamy systemy, które z pomocą zaawansowanych algorytmów uczenia maszynowego wysyłają informacje o prognozowanej produkcji energii elektrycznej w oparciu o dynamiczne modele meteorologiczne na danym obszarze.

Przygotowujemy najdokładniejszą predykcję produkcji energii elektrycznej w ujęciu dobowo-godzinowym na rynku z wyprzedzeniem 10-dniowym. Nie musisz rezygnować z dotychczasowych umów – w Respect Energy S.A. szanujemy podmiotowość jednostek, które dostarczają już swoje produkty do innych spółek. Jeśli zechcielibyście jednak skorzystać nie tylko z usług raportowania, w pełni dołączcie do grona niepowtarzalnej społeczności naszych Wytwórców.

Gwarancje pochodzenia

Gwarancja pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii, wydawana w postaci elektronicznej, zwana dalej “gwarancją pochodzenia”, jest jedynym dokumentem poświadczającym odbiorcy końcowemu wartości środowiskowe wynikające z unikniętej emisji gazów cieplarnianych oraz, że określona w tym dokumencie ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii. Gwarancje pochodzenia są instrumentem obrotu we wszystkich Krajach Unii Europejskiej oraz innych krajach Europy i świata.

Świadectwa pochodzenia

Rejestr Świadectw Pochodzenia (RŚP) jest integralnym elementem systemu wsparcia producentów energii elektrycznej z OZE, a także systemu świadectw efektywności energetycznej. Centralizacja rejestracji zapewnia rzetelność systemu i jego przejrzystość. Świadectwa pochodzenia wydawane są przez Urząd Regulacji Energetyki w formie elektronicznej na określony wolumen wyrażony w MWh (wyjątkiem są białe certyfikaty, dla których jednostką jest toe – tona oleju ekwiwalentnego). Wszystkie certyfikaty wydane przez URE trafiają do Rejestru Świadectw Pochodzenia prowadzonego przez TGE. Z każdego wczytanego do systemu świadectwa wynikają prawa majątkowe (PM), będące przedmiotem obrotu na Rynku Praw Majątkowych (RPM). 

 • Świadectwa efektywności energetycznej (PMEF, PMEF_F, PMEF_XXX) – tzw. Białe certyfikaty, to dokumenty potwierdzające oszczędność energii finalnej i przyznawane są za inwestycje mające na celu zmniejszenie zużycia energii u odbiorcy końcowego.
 • Tzw. zielone certyfikaty (PMOZE, PMOZE_A) potwierdzają wytworzenie energii elektrycznej z OZE – wiatr, woda, geotermia, słońce, spalanie biomasy, współspalanie. 
 • tzw. błękitne certyfikaty (PMOZE_BIO) wydawane za wytworzenie energii elektrycznej z OZE – spalanie biogazu. 

Oferujemy w cenach hurtowych gwarancje pochodzenia energii wytworzonej w Polskich, odnawialnych źródłach, uwzględniające miejsce, czas oraz technologie, takie jak: wiatr, słońce, woda, geotermia, biogaz.