08/06/2021

Od 1 stycznia 2022 roku T-Mobile Polska S.A. dołączy do naszego grona świadomych Odbiorców całkowicie zielonej energii elektrycznej. Nasz prąd ze źródeł odnawialnych zasili biura i salony sieci na terenie całego kraju!

Z T-Mobile podpisujemy dwuletnią umowę na 202 469 MWh w roku 2022 oraz 211 162 MWh w 2023 roku. Bardzo się cieszymy, że tak poważny gracz swojej branży decyduje się realnie działać na rzecz całej planety.

Już wcześniej zespół T-Mobile Polska angażował się w działania promujące ideę świadomej przedsiębiorczości, a od teraz będziemy wspólnie nagłaśniać potrzeby naszej planety. W tym roku aż 19 inicjatyw koncernu zostało opisanych w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre Praktyki” Forum Odpowiedzialnego Biznesu – największym w kraju przeglądzie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju.

– Cieszymy się, że kolejne firmy decydują się na odbiór energii, która jest bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby naszej planety. Dzięki takim decyzjom, jakie podjął m.in. T-Mobile Polska, jesteśmy w stanie przeciwdziałać największemu wyzwaniu ostatnich dekad, czyli kryzysowi klimatycznemu. Odpowiedzialny i świadomy biznes to przyszłość całego rynku, a odbiór prądu ze źródeł odnawialnych już wpisuje się w filozofię wielu czołowych spółek. Współpraca z T-Mobile to kolejny krok do osiągnięcia neutralności emisyjnej, a w dalszej perspektywie, życia bez widma degradacji środowiska – zaznacza prezes zarządu Respect Energy S.A., Sebastian Jabłoński

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą