energia-w-cenach-giełdowych_optimized

Energia dla Firm
W giełdowych cenach!

Optymalizuj koszty zużywanej energii poprzez zawieranie transakcji krótkoterminowych

*Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Sposób ustalania i ostateczna wysokość ceny energii ustalony zostanie zgodnie z zasadami określonymi w umowie.

#energiadlafirm

Giełdowe modele zakupu prądu

Transakcje SPOT

01

Rozliczenia zgodnie z aktualnymi
notowaniami na rynku dnia następnego (RDN) na Towarowej Giełdzie Energii

Wariant przeznaczony dla Klientów chcących dostosować pracę zakładu do najniższych cen giełdowych - dla taryf C2x, B2x

 • Możliwość skorzystania z niskich, rynkowych cen prądu na Towarowej Giełdzie Energii
 • Duże oszczędności dzięki możliwości dostosowania zużywanej energii do cen giełdowych
 • Możliwość przejścia na stałą cenę w przypadku niekorzystnych zmian koniunktury i wysokich podwyżek cen energii na Towarowej Giełdzie Energii
 • Umowy nawet do 2028 z gwarancją warunków na cały okres trwania umowy

SPOT MIN-MAX

02

Rozliczenia zgodnie z aktualnymi notowaniami na TGE z zabezpieczeniem ceny maksymalnej i minimalnej

Zabezpieczenie w postaci korytarza cenowego ogranicza ryzyko wynikające z możliwości dynamicznych wzrostów cen energii

 • Możliwość skorzystania z niskich, rynkowych cen prądu na Towarowej Giełdzie Energii
 • Duże oszczędności dzięki możliwości dostosowania zużywanej energii do cen giełdowych
 • Zabezpieczenie MIN/MAX z blokadą ceny na odchylenia powyżej i poniżej określonej wartości
 • Możliwość przejścia na stałą cenę w przypadku podwyżek cen energii na TGE
 • Umowy nawet do 2028 – możliwość zawarcia umowy nawet do 2028 r.

Zakup w Transzach

03

Zakup w oparciu o notowania na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) na konkretny miesiąc/kwartał/rok

Wariant korzystny dla Klientów, którzy chcą w odpowiednim dla siebie momencie zakupić energię elektryczną. 

 • Elastyczność wolumenowa – dostosowanie zakupów do bieżącego zapotrzebowania i prognozowanego zużycia
 • Możliwość zabezpieczenia ceny na konkretny miesiąc/kwartał/rok w dowolnie wybranym momencie w trakcie trwania umowy
 • Minimalizowanie kosztów poprzez inteligentne zarządzanie zakupami energii w transzach w odpowiednim momencie
 • Szybka reakcja na zmienne warunki cenowe na rynku. Zakupu energii można dokonać nawet w 15 minut!
#energiadlafirm

Korzyści rozliczania w cenach giełdowych z Respect Energy

A

Minimalizowanie ryzyka

W trakcie trwania kontraktu SPOT i SPOT MIN/MAX jest możliwość przejścia na stałą cenę energii! Dzięki temu ograniczysz ryzyko zmian na rynku energii i skoków cen w ciągu roku.

B

100% energii z OZE

Respect Energy oferuje przedsiębiorcom energię pochodzącą w 100% z odnawialnych źródeł. Dzięki temu uzyskasz certyfikat zielonej energii i gwarancję pochodzenia.

C

Pomoc w wyborze właściwego momentu zakupu

Możliwość zabezpieczenia ceny na konkretny miesiąc/kwartał/rok. Inteligentne zarządzanie zakupami energii w odpowiednim momencie.

#energiadlafirm

Zapytaj o zakup energii na giełdzie
w rynkowych cenach!​

Wypełnij formularz, a nasz Doradca skontaktuje się z Tobą
i pomoże dobrać korzystne rozwiązanie dla Twojej firmy!

Zaufali nam:

Kompleks Hotelowy Arłamów

Hotel Arłamów podpisał w 2023 roku umowę z Respect Energy na zakup energii elektrycznej. Od 2024 cała energia elektryczna zużywana na potrzeby działalności Hotelu Arłamów pochodzić będzie ze źródeł odnawialnych.

Stadion Respect Energy w Grodzisku Wlkp.

Zgodnie z umową zawartą w 2023 roku przez Respect Energy i Wartę Poznań obiekt piłkarski w Grodzisku Wielkopolskim zmienił nazwę na Stadion Respect Energy. Respect Energy została sponsorem tytularnym stadionu do połowy 2025 roku.

Międzynarodowe Centrum Kongresowe i Spodek
Na mocy umowy podpisanej pomiędzy Respect Energy i Międzynarodowe Centrum Kongresowe (MCK) dwa obiekty w katowickiej Strefie Kultury dołączyły do grona nieruchomości, które będą korzystać wyłącznie z energii odnawialnej.
#energiadlafirm

10 lat na rynku zielonej energii

Respect Energy jest jednym z największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce.
Jesteśmy wytwórcą, nabywcą i sprzedawcą energii elektrycznej pochodzącej w 100% z odnawialnych źródeł. Oferujemy zieloną energię bez inwestycji dla każdej firmy niezależnie od skali. Jesteśmy firmą z całkowicie polskim kapitałem, działamy już 10 lat i jesteśmy obecni na 24 rynkach. Posiadamy własne elektrownie OZE w Polsce i inwestujemy w kolejne na całym świecie.

 • 2023

  Partnerstwa międzynarodowe na inwestycje w budowę największej morskiej farmy wiatrowej na świecie u wybrzeży Australii oraz morskiej farmy wiatrowej u wybrzeży Estonii

 • 2023

  Podpisanie umowy z EDF o wyłącznej współpracy w zakresie rozwoju projektów
  energetyki jądrowej w Polsce w oparciu o technologię SMR NUWARD™

 • 2022

  Dołączenie do platformy obrotu energią Nasdaq Commodities

 • 2022

  Otwarcie farmy fotowoltaicznej w Zwartowie, zakup farmy w Wiecku oraz elektrowni Wiatrowych w Jedrzychowicach i Zgorzelcu

 • 2020

  Podpisanie joint inventure z Goldbeck Solar na budowę największej farmy fotowoltaicznej w Zwartowie

 • 2018

  TRMEW Obrót zmienia nazwę na Respect Energy

 • 2017

  Wejście do spółki inwestora branżowego Right Power Commodities

 • 2016

  Udziałowcami TRMEW Obrót stają się właściciele małych elektrowni wodnych i firm pracujących na ich rzecz

 • 2013

  Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (TRMEW) powołuje do życia TRMEW Obrót

Nasz doradca pomoże Ci wybrać najlepszy model zakupu prądu dla Twojej firmy.

#energiadlafirm

Faq - często zadawane pytania

Rynkiem SPOT dla energii elektrycznej w Polsce jest Rynek Dnia Następnego (RDN) funkcjonujący na Towarowej Giełdzie Energii (TGE). Na rynku SPOT, ceny energii elektrycznej mogą zmieniać się w zależności od różnych czynników, takich jak warunki pogodowe, dostępność surowców energetycznych, awarie infrastruktury, a także fluktuacje popytu i podaży. Cena giełdowa prądu jest więc zmienną, która odzwierciedla bieżącą sytuację na rynku energii elektrycznej.
Respect Energy realizuje zakup energii w imieniu Klienta, a rozliczenie odbywa się osobno dla każdej godziny w ciągu doby.
Rynek SPOT może stanowić atrakcyjny model zakupu energii dla firm z uwagi na elastyczność w zarządzaniu kosztami. Zmienna cena jednak może być również wyzwaniem dla tych podmiotów, którzy preferują stabilność kosztów energii.

Model zakupu energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego, czyli SPOT, umożliwia rozliczanie zakupu energii w oparciu o ceny godzinowe. W ramach tej opcji, Respect Energy jako koncesjonowana spółka obrotu energią dokonuje codziennych zakupów w imieniu Klienta na dzień następny. Cena prądu jest określana indywidualnie dla każdej godziny doby. Oferta spotowa umożliwia wprowadzanie korzystnych zmian np. w pracy zakładu produkcyjnego przedsiębiorstwa czyli przenoszenie części zużycia energii na godziny o niższych kosztach, co przekłada się na generowanie oszczędności. SPOT zapewnia też większą elastyczność w dostosowywaniu się do zmieniającej się sytuacji rynkowej.

Zmiana dostawcy energii dla firmy w 4 krokach:

 1. Wybierz najlepszą ofertę na prąd dla swojej firmy. Aktualną ofertę sprzedaży
  energii elektrycznej dla firm znajdziesz na respect.energy
 2. Podpisz umowę przez Internet i udziel nam pełnomocnictwa do zmiany sprzedawcy.
 3. Wykonamy w Twoim imieniu kilka formalności związanych z dotychczasową umową:
  • Wypowiemy umowę sprzedaży dotychczasowemu sprzedawcy;
  • Zgłosimy Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego zawarcie umowy sprzedaży
  • Zaktualizujemy umowę dystrybucji.
 4. Otrzymasz rozliczenie końcowe z dotychczasowym sprzedawcą w oparciu o odczyty
  wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego (licznika).

W Respect Energy umowę na prąd dla firmy możesz podpisać całkowicie online, bezpiecznie i bez wychodzenia z biura. Wystarczy skorzystać z prostego formularza, uzupełnić NIP firmy i dane do kontaktu. Oddzwoni do Ciebie nasz doświadczony doradca energetyczny i przedstawi najlepszą ofertę na prąd z gwarancją niskiej ceny dla Twojej firmy. W kolejnym kroku poprosimy Cię o Twoją obecną fakturę za prąd, aby mieć pewność, że zmiana dostawcy energii przebiegnie szybko i sprawnie. Na wskazany adres e-mail otrzymasz gotową umowę sprzedaży energii elektrycznej, którą podpiszesz za pomocą wygodnego podpisu SMS, bez obiegu papierowych dokumentów.

Tak. Zmiana dostawcy prądu przez internet jest całkowicie bezpieczna. Procedura zmiany sprzedawcy jest uregulowana w przepisach prawa i ogranicza się jedynie do niezbędnych formalności. Przechodząc do Respect Energy sprzedawcę zmienisz bez żadnych dodatkowych opłat, bez ingerencji w instalację elektryczną, bez kar i bez przerywania świadczenia usług. Wystarczy podpisać z nami umowę sprzedaży energii elektrycznej, a pozostałe formalności wykonamy za Ciebie.

W transakcjach SPOT uczestniczyć mogą wyłącznie podmioty posiadające dostęp do rynku hurtowego energii. (Respect Energy). Działają oni jako pośrednicy między giełdą a klientem. Przedsiębiorcy wybierający giełdowy model zakupu energii nabywają energię od pośrednika w cenie  wg. Towarowej Giełdy Energii z uwzględnieniem wymaganych prawem certyfikatów, kosztów transakcyjnych oraz marży.

Ceny prądu na giełdzie odzwierciedlają aktualną sytuację na rynku energii elektrycznej. Ceny zmieniają się w zależności od wahań popytu i podaży i dostępności surowców energetycznych. Na cenę wpływają także warunki pogodowe i potencjalne awarie infrastruktury.