Dzięki emisji zielonych obligacji pozyskaliśmy 60 mln zł na przejęcie farmy wiatrowej w miejscowości Wicko. Wyłącznym organizatorem emisji obligacji był Dom Maklerski BOŚ SA, a jedynym obligatariuszem został Bank Ochrony Środowiska SA. Projekt spełnia kryteria określone w Green Bond Principles, co potwierdził niezależny audytor CICERO Shades of Green, przyznając inwestycjom najwyższą notę – dark green.

Obecnie w miejscowości Wicko działa 5 turbin wiatrowych ENERCON E82 E2 o łącznej mocy 10 MW, które generują 25 GWh zeroemisyjnej energii w skali roku.

Wicko jest inwestycją obejmującą 30-hektarową działkę z ogromnym potencjałem energotwórczym zarówno dla paneli słonecznych, jak i turbin wiatrowych. Trwają analizy nad rozbudową mocy tej elektrowni. Wicko wkrótce może stać się przykładem nowego podejścia do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych z wykorzystaniem cable poolingu. Pozwala to na optymalne wykorzystanie energii ze słońca i wiatru oraz już istniejących zasobów sieciowych w przeliczeniu na punkt przyłączenia źródła OZE, co zapewnia bardziej stabilne dostawy zielonej energii elektrycznej do konsumentów.

Wicko - inwestycja Respect Energy

Zdjęcie 1 z 8

Farma Zwartowo ma powierzchnię 300 ha i jest zlokalizowana na Pomorzu, w powiecie wejherowskim. Farma jest budowana we współpracy z niemiecką firmą Goldbeck Solar.

W ciągu roku farma wytworzy ok. 290 GWh zielonej energii. Oznacza to, iż w perspektywie najbliższych 30 lat jest w stanie zredukować emisję CO2 o ok. 5 mln ton. Moc elektrowni projektowana jest na 350 MW. Wartość rynkowa elektrowni po wybudowaniu wyniesie około 300 mln euro.

Partnerstwo strategiczne z Goldbeck Solar umożliwi nam coroczną budowę elektrowni fotowoltaicznych o mocy 350 MW, co przekłada się na 1750 MW w ciągu 5 lat. 14 grudnia Urząd Regulacji Energetyki ogłosił wyniki aukcji na wsparcie dla OZE – wśród wygranych znalazł się projekt inwestycji w Zwartowie.

Farma wyprodukuje energię w ilości wystarczającej do zasilenia 153 tys. gospodarstw domowych, czyli będzie w stanie zaspokoić potrzeby energetyczne mieszkańców miasta o wielkości Gdańska.

Farma nie wpłynie na lokalną faunę i florę, a żadne obszary chronione nie zostaną naruszone i zniszczone podczas budowy. Eksploatacja farmy nie wiąże się z żadnymi znaczącymi oddziaływaniami na środowisko. Budowana elektrownia fotowoltaiczna nie będzie wznosić się powyżej wysokość 4 metrów. Na terenie fotowoltaicznego kompleksu będzie funkcjonować pasieka. Będzie też można na terenie obiektu wypasać owce i gęsi. To efekt uzyskanej decyzji środowiskowej.

Zwartowo - inwestycja Respect Energy

Zdjęcie 1 z 22

Farmy wiatrowe w Jędrzychowicach i Zgorzelcu (województwo dolnośląskie) zostały uruchomione w 2013. Obydwie farmy połączone są ze stacją GPZ Zgorzelec i zapewnią roczną produkcję energii na poziomie 100 GWh.

Farma wiatrowa w Jędrzychowicach o mocy 26MW jest wyposażona w 13 turbin Vestas V90 o mocy 2MW każda, podczas gdy farma w Zgorzelcu o mocy 24MW jest zasilana przez 12 turbin Gamesa G90 o mocy 2MW każda. 

Jędrzychowice

Zdjęcie 1 z 12