Prosta zmiana sprzedawcy prądu. Sprawdź

Fotowoltaika i reaktory SMR – dzień drugi Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Podczas drugiego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego, przedstawiciele Respect Energy uczestniczyli w debatach dotyczących stanu i możliwości rozwoju polskiego sektora fotowoltaicznego, perspektyw realizacji małych reaktorów jądrowych typu SMR oraz wyzwań jakie stoją przed polskimi firmami prowadzącymi działania na rynkach zagranicznych w obliczu obecnej sytuacji geopolitycznej.    

Podczas drugiego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego, przedstawiciele Respect Energy uczestniczyli w debatach dotyczących stanu i możliwości rozwoju polskiego sektora fotowoltaicznego, perspektyw realizacji małych reaktorów jądrowych typu SMR oraz wyzwań jakie stoją przed polskimi firmami prowadzącymi działania na rynkach zagranicznych w obliczu obecnej sytuacji geopolitycznej. 

W trakcie panelu „Globalny handel i inwestycje” CEO Respect Energy, Tomasz Zadroga podkreślił, że kluczem na prowadzenie skutecznego biznesu w dzisiejszym świecie – zwłaszcza z perspektywy firmy energetycznej – jest „regionalizacja, bezpieczeństwo i gwarancja dostaw  oraz elastyczność. Jako firma handlująca energią elektryczną zdaliśmy sobie sprawę, że musimy inwestować we własne aktywa wytwórcze aby dać naszym klientom gwarancję dostaw energii elektrycznej. Z kolei elastyczność pochodzi z dywersyfikacji inwestycyjnej – musimy inwestować w różne źródła odnawialne, które gwarantują właściwe profile energetyczne”. 

Uczestnicząc w debacie na temat polskiego sektora fotowoltaicznego, prezes Sebastian Jabłoński wskazał, że „w obecnej sytuacji większość projektów wielkoskalowych, które nie zostały sfinansowane przed kryzysem wywołanym przez price-capy oczekuje na lepsze czasy”. Podkreślił także, że w chwili obecnej polskie otoczenie regulacyjne nie jest w czołówce konkurencyjności a same regulacje w tym zakresie nie ułatwiają działania firmom z sektora energetycznego.

Zdajemy sobie sprawę, że w obliczu wyzwań stojących przed polską transformacją energetyczną, źródła odnawialne nie są wystarczające. Jedynym źródłem mogącym zastąpić w podstawie źródła węglowe jest atom. Dlatego też naturalnym wyborem przy podjęciu decyzji o zaangażowaniu się w projekt budowy reaktorów SMR była firma EDF – największy operator nuklearny na świecie – tłumaczył Tomasz Zadroga w trakcie panelu „SMR, czyli atom szyty na miarę”. W styczniu br. Respect Energy oraz EDF podpisały porozumienie dot. realizacji projektów typu SMR w oparciu o francuską technologię NUWARD.

Drugiego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach ogłoszone zostały także zwycięskie projekty w ramach konkursu „EEC Startup challenge”. Ideą konkursu jest wyróżnienie najciekawszych rozwiązań zgłoszonych w jednej z pięciu kategorii branżowych konkursu na innowacyjny produkt, technologię, model biznesowy lub zoptymalizowany istniejący proces. W jury konkursu znalazł się także prezes Respect Energy, Sebastian Jabłoński.