ESG-Bericht

Obniżenie emisyjności to nie tylko korzyści wizerunkowe, ale także realne oszczędności finansowe i zmniejszenie ryzyka związanego ze zmianami klimatu. Skontaktuj się z naszym Doradcą, aby dowiedzieć się, jak zmienić w swojej firmie prąd na zielony.

Raportowanie niefinansowe ESG to dobrowolny lub obowiązkowy proces ujawniania informacji o działaniach firmy w zakresie:

Przejdź do sekcji:
ESG-Bericht
2013

ESG-Bericht für das Jahr 2022

Lesen Sie unseren ESG-Bericht für das Jahr 2022. Der Bericht wurde gemäß dem internationalen Standard für nichtfinanzielle Berichterstattung GRI Standards 2021 (Global Reporting Initiative) erstellt und umfasst die wichtigsten Themen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.